مریم طهماسبی
استادیار
گروه علوم كامپيوتر, دانشكده علوم ریاضی
29903004 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
http://faculties.sbu.ac.ir/~tahmasbi/ : آدرس وب سایت
دانشکده علوم ریاضی گروه علوم کامپیوتر آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

1. ریاضیات عمومی 1 و 2
2. ریاضیات گسسته
3. منطق
4. نظریه گراف
5. بهینه سازی ترکیبی و آنالیز شبکه ها
6. ساختمان داده ها
7. معادلات دیفرانسیل
8. هندسه محاسباتی

جوایز علمی

1. فرصت مطالعاتی 8 ماهه در Institute for Informatics, زیر نظر پروفسور Michael Juenger در دانشگاه کلن آلمان

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1. گروه تحقیقاتی بهینه سازی شبکه (NORC)

سوابق کاری

1. تدریس در دانشگاه شهیر بهشتی 1381 تا کنون
2. تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1380 تا 1388

 

سوابق تحصیلی

1. دوره کارشناسی ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
2. دوره کارشناسی ارشد ریاضی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3. دوره دکتری در ریاضی کاربردی (علوم کامپیوتر) دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علایق پژوهشی

1. نظریه الگوریتمی گراف Algorithmic graph theory
2.  رسم گراف   Graph Drawing
3. شبکه های جریان   Network flow
4. هندسه محاسباتی   Computational Geometry

مقالات علمی و کتب منتشر شده

 • 1- A Better Heuristic for area compaction of Orthogonal Representations
  S. M. Hashemi, M. Tahmasbi, Applied Mathematics and Computation, 172 (2006)pp. 1054-1066
  2- Review of Orthogonal Drawing of Graphs in 3D-Spase and Orthogonal Drawing of Graphs with Given Shapes
  M. Hasheminezhad, S. M. Hashemi, M. Tahmasbi, Amirkabir university of technology (Tehran Polytechnic), 2007
  3- Ortho-radial drawing
  M. Hasheminezhad, S. M. Hashemi, M. Tahmasbi, Kyoto International Conference on Computational Geometry and Graph Theory, June 11-15 2007, Kyoto
  4- On the 3D orthogonal drawing with given shapes in some classes of gaphs,
  M. Hasheminezhad, S. M. Hashemi, M. Tahmasbi, Amirkabir Journal of science and technology, 70, 2008 (Persian)
  5- Combinatorial ascpects in graph drawing
  M. Tahmasbi, S.M. Hashemi, 4th conference on combinatorics, IPM Tehran, 2009
  6- Ortho-radial drawings of graphs,
  M. Hasheminezhad, S. M. Hashemi, M. Tahmasbi, Australian journal of combinatorics, vol. 44, pp 171-182, 2009.
  7- Rectangular drawing of plane cubic graphs,
  M. Hasheminezhad, S. M. Hashemi, B. D. McKay, M. Tahmasbi, Computational Geometry, Theory and Applications, 43, pp.767-780, 2010.
  8- Orthogonal graph drawing and its extensions
  M. Tahmasbi, 1st conference on contemporary concepts in computer science, May 2010, Zanjan, Iran ,Persian
  9- Layered orthogonal drawing of graphs
  M.Tahmasbi, S. M.Hashemi, Proceeding of 22nd Canadian Conference on Computational Geometry, CCCG2010, Winnipeg, Manitoba
زمینه تخصصی

1.  نظریه الگوریتمی گراف Algorithmic graph theory
2.  رسم گراف   Graph Drawing
3. شبکه های جریان   Network flow
4. هندسه محاسباتی   Computational Geometry